راهنما

شما می توانید با هر بار ورود روزانه به گبوجا یک امتیاز دریافت کنید و در قرعه کشی ۷ روزه و ۱۵ روزه در پایان ماه شرکت کنید.برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تبریک

شما تا این مرحله رسیده اید و در قرعه‌کشی ۵۰ عدد بن خرید ۵۰ هزار تومانی شرکت خواهید کرد.
تا پایان راه ادامه دهید تا در قرعه‌کشی بزرگ Galaxy S8 شرکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تبریک

شما در اینجا به مرحله پایانی رسیده اید و در قرعه کشی‌ بزرگ Galaxy S8 شرکت داده میشوید.
امیدواریم از برندگان ما باشید
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

آیا مطمئنید ؟